Đoàn Văn nghệ sĩ kháng chiến Khu 5 thời kỳ chống Mỹ viếng hương tại Quảng Nam

Chiều 12/5, đoàn văn nghệ sĩ kháng chiến Khu 5 thời kỳ chống Mỹ đã đến đặt vòng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Nước Oa, huyện Bắc Trà My, Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại huyện Hiệp Đức.