Công đoàn viên chức tỉnh hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuộc diện F0, F1 theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong 2 ngày 24 và 25.1, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao tiền hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Công đoàn viên chức tỉnh trao tiền hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Trong đợt này, Công đoàn viên chức tỉnh xét hỗ trợ cho 77 đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên thuộc diện F0, F1, tổng số tiền 82 triệu đồng từ nguồn phân bổ của LĐLĐ tỉnh và nguồn kinh phí CĐVC tỉnh. Chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19 là chính sách nhân văn do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai. Qua đó, công đoàn các cấp có điều kiện để cùng chia sẻ khó khăn, động viên người lao động vượt qua dịch bệnh, sớm trở lại lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của cơ quan đơn vị.

Đại Quang