Uỷ ban MTTQ Việt Nam tập huấn công tác kiểm tra giám sát bầu cử

 Sáng 23/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác kiểm tra giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, đại diện lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu Quảng Nam.

Nội dung trọng tâm của Hội nghị tập huấn là Chuyên đề về Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử;  giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử, bao gồm; kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử;  kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Quảng Nam.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục. Do đó, đợt tập huấn lần này giúp cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Chiến – Phúc Lâm