UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019

Thực hiện chức năng theo luật định, sáng 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019, giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Kim Hòa ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh về việc việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Vào tháng 11/2018, ông Đoàn Kim Hòa có đơn xịn điều chỉnh đất chuyên dùng sang đất ở nông thôn tại thửa đất 650, diện tích 603m2. Diện tích đất đã được thị xã Tam Kỳ cấp năm 1997 với mục đích sử dụng đất chuyên dùng. Như vậy, theo qui định của pháp luật thì diện tích đất chuyên dùng này không được chuyển mục đích thành đất ở nông thôn mà phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở theo qui định tại điểm e, khoản 1, điều 57 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, do diện tích đất hiện nay nằm trong hành lang quốc lộ 40B, còn lại khoảng 30m2 nằm ngoài hành lang, nên theo Nghị định 11/2010 của Chính phủ không đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở…Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chức năng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng thống nhất giao cho UBND huyện Phú Ninh xem xét, giải quyết cho phù hợp.

Viết Tuyên-Trần Chiến