UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung trình kỳ họp cuối năm

Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp cuối năm, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 tới, sáng 13/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã chủ trì cuộc hop với các Sở Ban ngành liên quan nghe báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp. Cùng dự có các Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Trần Văn Tân.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho biết, thông qua việc tăng cường chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, xây dựng phương án và lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện tiêu chí ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn…; đến cuối tháng 10, tỉnh đã phân bổ 7.745 tỷ đồng; và hiện vẫn còn hơn 1.475 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ. Số này chủ yếu là do các dự án mới chưa đảm bảo thủ tục đầu tư, một số chương trình nghị quyết hỗ trợ sau đầu tư…Đến 31/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 3.342 tỷ đồng, tương đương với khoảng 43% kế hoạch vốn sau khi bổ sung.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp kiểm soát nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn, nợ khối lượng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Tổng hợp đến hết quý III, khoản nợ khối lượng hoàn thành lên đến trên 1/237 tỷ đồng…

Cuộc họp cũng nghe và xem xét các danh mục, dự án đầu tư công 2020.

Hiền Viên – Phúc Lâm