UBND tỉnh họp trực tuyến phòng, chống dịch covid 19

Sáng 24/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở,ban ngành, địa phương để nghe báo cáo việc thành lập các khu cách ly y tế; cách ly tập trung và các nội dung liên quan nhằm thực hiện tốt việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 123 ca mắc, tại 17 tỉnh, thành. Riêng Quảng Nam có 3 ca có kết quả dương tính là du khách người Anh. Ngành Y tế Quảng Nam đang tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống dịch covid 19 ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tăng cường các hoạt động giám sát, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cá nhân cách ly thực hiện đúng theo qui định của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp trực tuyến, báo cáo của lãnh đạo địa phương cho biết, đã sẳn sàng chuẩn bị các khu cách ly tập trung và đảm bảo quân nhu cho hoạt động tại đây. Ngành Y tế Quảng Nam đã lên kịch bản đáp ứng với từng cấp độ và các phương án cách ly theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời đã kiểm tra hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú ứng xử văn minh với khách du lịch nước ngoài, nhất là các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định Luật Du lịch, không phân biệt đối xử khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ du khách nước ngoài.

Đến nay Quảng Nam có 5 khách sạn, resort tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

Ly Lan-Xuân Thịnh