Tổng kết Cụm thi đua Mặt trận tổ quốc các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2019

Sáng 10/12, tại thành phố  Hội An, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền trung năm 2019. Ông Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban TƯ MTTQVN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị là dịp để UBMTTQVN các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đánh giá kết quả công tác trong năm qua, đồng thời để Ủy ban MTTQ Việt Nam tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Văn Dũng mong muốn các cụm thi đua cùng chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong công tác vận động quần chúng cũng như công tác mặt trận để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Trong năm 2019, UBMTTQVN các tỉnh trong cụm làm tốt công tác phối hợp, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai hiệu quả. Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với Quảng Nam, UBMTTQVN cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần vào công tác giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá gắn với nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 6,06%, có 98 xã đạt chuẩn NTM tính đến cuối năm 2019, đạt tỷ lệ 48%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã đánh giá hội nghị giao ban Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung 2019 đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác mặt trận. Ông Hầu A Lềnh đề nghị UBMTTQVN các tỉnh trong cụm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; chăm lo tốt hơn cho người nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tham gia tích cực, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; bầu cử HĐND các cấp và bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa 15…

Dịp này, hội nghị đã thống nhất giới thiệu Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2020.

Kim Ngân – Phúc Lâm – Tấn Châu