Tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2020

Sáng 12/1, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà cho biết, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương khắc phục khó khăn, trong đó, lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp được tập trung chỉ đạo. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã bảo đảm ổn định; phòng, chống tội phạm được tăng cường; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật; các vụ việc phát sinh được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo có hiệu quả; các vụ án tham nhũng được được điều tra, truy tố, xét xử theo quy định,… Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nổi lên một số vấn đề quan tâm như: Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn ra phức tạp; các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số nơi đạt kết quả chưa cao đã tác động đến việc đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng kỷ niệm chương ‘‘ Vì sự nghiệp Nội chính Đảng“ cho 3 đồng chí: Lê Văn Dũng – Phó Bí thư TT Tỉnh Ủy; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;và  Phan Văn Thu – Ban Nội chính Tỉnh ủy.

LONG PHI – THU TRANG