Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

UBND tỉnh vừa ban hành công văn tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5.6)

Chủ đề Ngày môi trường thế giới năm 2020 là “Hành động vì thiên nhiên”. UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền, hội thảo, hội nghị, tọa đàm về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như chiến dịch làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải… theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa. Đồng thời tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân. Kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình, thiết bị sản xuất, lắp đặt và vận hành hiệu quả công trình xử lý chất thải, cắt giảm sử dụng bao bì sản phẩm bằng nhựa và ni lông, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường.

LONG PHI