Thường trực Tỉnh ủy hội nghị trực tuyến đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành

Chiều 2/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Sau khi đánh giá những kết quả, cũng như chỉ ra những tồn tại một số hạn chế, cần được rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Núi Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu các địa phương trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị rút kinh nghiệm để chuẩn bị thành công cho công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trực quan, đảm bảo đồng bộ, đúng quy đinh; công tác bầu cử cần thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo. Phương án nhân sự phải theo quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn. Các tham luận tại đại hội cần ngắn gọn, xúc tích. Không được để ra sai sót trong công tác bầu cử.

Dương Oanh-Quốc Thành