THÔNG BÁO V/v nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng  tỉnh Quảng Nam lần thứ XV (2020-2021) và các giải thưởng báo chí chuyên đề

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI NHÀ BÁO QUẢNG NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      

        Số:            /TB-HNB

                     THÔNG BÁO

V/v nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng

 tỉnh Quảng Nam lần thứ XV (2020-2021) và các giải thưởng báo chí chuyên đề

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam và sự thống nhất của các ngành, địa phương liên quan về tổ chức các giải báo chí chuyên đề năm 2021, Hội Nhà báo Quảng Nam thông báo về việc nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và các giải báo chí chuyên đề năm 2021, như sau:

I-VỀ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG NĂM 2021

 1. Đối tượng tham dự giải thưởng:

Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng

Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả

nước.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự giải.

Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

 1. Cơ cấu, số lượng và tiền thưởng:

          2.1-Cơ cấu giải thưởng

 1. a) Báo in có 02 loại giải thưởng,gồm:

– Giải Ký báo chí (gồm các thể loại: phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký).

– Giải Bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận.

 1. b) Báo hình có 02 loại giải thưởng,gồm:

– Giải Phóng sự dài, phim tài liệu;

– Giải Phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

 1. c) Báo nói có 01 loại giải thưởngdành cho các thể loại: Bài phản ánh, chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, điều tra.

d)Báo điện tử có 01 loại giải thưởng dành cho các thể loại: Bài phản ánh, tin tường thuật tổng hợp chuyên sâu (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, vidieograpic), tạp chí điện tử (emagazine, longfrom).

e)Ảnh báo chí có 01 loại giải thưởng dành cho các thể loại Ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh.

2.2-Số lượng giải thưởng.

a)Báo in: Mỗi loại giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

 b)Báo hình: Mỗi loại giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích;

 c)Báo nói: Cơ cấu giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích;

d)Báo điện tử: Cơ cấu giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích;

e)Ảnh báo chí: Cơ cấu giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến khích.

2.3 Tiền thưởng

–   Giải Nhất: 15.000.000 đồng

–  Giải Nhì: 10.000.000 đồng

– Giải Ba: 8.000.000 đồng

– Giải KK: 4.000.000 đồng

 1. Quy định về tác phẩm tham dự giải thưởng:

4.1. Về nội dung

– Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo in, phát thanh, truyền hình, báo ảnh, báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động), trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2020 đến 24/3/2021. Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 25/3/2020 mà chưa dự Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (2010-2020) thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 25/3/2020) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XV (2020-2021).

– Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

– Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

– Ưu tiên xem xét, trao thưởng đối với những tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác phòng chống đại dịch Covid-2019 và các giải pháp nỗ lực phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch; công tác khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và cải thiện môi trường đầu tư; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

 • Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ tập thể, cá nhân liên quan.
 • Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.
 • Tác phẩm đề cập các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.
 • Tác phẩm đáp ứng yêu cầu về hình thức thể hiện theo quy định của Thể lệ Giải thưởng. Khuyến khích các tác phẩm có phương thức thể hiện độc đáo, sáng tạo.

   4.2. Hình thức thể hiện tác phẩm

 1. a) Đối với tác phẩm báo in, báo nói:

– Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

– Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp thì thời lượng không quá 90 phút.

 1. b) Đối với tác phẩm báo điện tử:

– Tác phẩm thực hiện theo phong cách riêng của báo điện tử, có độ dài không quá 400 từ đối với tin; không quá 1.000.000 từ đối bài và phải đảm bảo đa phương tiện (mỗi tác phẩm tích hợp ít nhất 03 loại hình báo chí: báo viết, ảnh, đồ họa, video, audio).

– Tác phẩm infographic, videographic cần có nội dung tốt, hình thức đẹp, ấn tượng.

– Tác phẩm emagazine, longfrom không giới hạn số chữ, nhưng phải đảm bảo ít nhất 03 loại hình báo chí.

 1. c) Đối với tác phẩm báo hình:

– Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

– Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

 1. c) Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

– Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

– Đối với bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

–  Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

 1. Quy định về tác phẩm tham dự giải

– Tác phẩm tham dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

– Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

– Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

– Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ tập thể, cá nhân liên quan.

– Không giới hạn tác phẩm báo chí tham dự giải của cùng một tác giả.

 1. Cách thức lập hồ sơ dự giải thưởng

– Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: (theo mẫu) Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo qui định sẽ bị loại. Ban Tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

– Đối với tác phẩm báo viết, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

– Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc USB mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

– Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD, DVD hoặc USB mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

– Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

– Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

 1. VỀ CÁC GIẢI THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ

Trong khuôn khổ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Hội Nhà báo Quảng Nam sẽ tổ chức chấm chọn, đề xuất các ngành, địa phương liên quan trao thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí trên từng lĩnh vực. Cụ thể như sau:

 1. Giải thưởng báo chí  về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Do Bảo hiểm xã hội tỉnh trao thưởng):
 2. a) Cơ cấu giải thưởng: Mỗi loại hình báo chí ( báo viết, báo hình và báo nói) có tối đa 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

 

 1. b) Tiền thưởng: giải Nhất: 10.000.000 đồng (mười triệu); giải Nhì: 7.000.000 đồng (bảy triệu); giải Ba: 4.000.000 đồng (bốn triệu); giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
 2. Giải thưởng báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quảng Nam (Do Hội Nông dân tỉnh trao thưởng):
 3. a) Cơ cấu giải thưởng: gồm 01 giải Nhất; 01 giải Nhì và 01 giải Ba cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quảng Nam.
 4. b) Tiền thưởng: Giải Nhất: 5.000.000đ (năm triệu); Giải Nhì: 4.000.000đ (bốn triệu); Giải Ba: 3.000.000đ (ba triệu đồng)
 5. Giải thưởng báo chí về phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu Quảng Nam (Do UBND huyện Nam Trà My trao thưởng)
 6. a) Cơ cấu giải thưởng: gồm 02 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí về phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu Quảng Nam .
 7. b) Tiền thưởng: Mỗi giải thưởng 5.000.000 đồng ( năm triệu).
 8. Giải thưởng báo chí về khởi nghiệp – sáng tạo (Do Ban điều hành hỗ trợ đổi mới – sáng tạo tỉnh trao thưởng):
 9. a) Cơ cấu giải thưởng: gồm 05 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí  về khởi nghiệp – sáng tạo.
 10. b) Tiền thưởng: Mỗi giải thưởng 5.000.000 đồng ( năm triệu đồng)

 

III. THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

– Thời hạn nhận tác phẩm: Từ nay đến 25/5/2021 theo dấu Bưu điện.

– Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3812 283 – DĐ: 0914 010 899.

+ Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký Chi hội Nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký Chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

+ Tác giả, nhóm tác giả không thuộc biên chế các cơ quan báo chí của tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

– Tổng kết và trao thưởng:  Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925 – 2021).

 • Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm tham dự các giải thưởng theo mẫu gửi kèm thông báo này.

 

– Nơi nhận:                                                                                                        T/M BAN CHẤP HÀNH

+Các cơ quan báo chí trong tỉnh;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

+ Các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện;

tại Quảng Nam và TP.Đà Nẵng;

+ Sở TT-TT Quảng Nam,

+ Ban Chấp hành, BTK các chi hộ;

+ Lưu VPH.                                                                                                                Lê Quốc