Thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa khơi dậy sức dân xây dựng NTM

Sáng 16/11, Ủy ban MTTQVN xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2019) tại thôn Phiếm Ái 2.

Trong những năm qua, nhờ sự đồng lòng chung sức của nhân dân trong xây dựng thôn nông thôn mới, diện mạo nông thôn Phiếm Ái 2 ngày càng khởi sắc. Nhân dân toàn thôn tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt là việc khơi dậy sức dân xây dựng NTM, đô thị văn minh. Theo đó, Mặt trận, đoàn thể các cấp tích cực vận động toàn dân hiến đất, cây hoa màu, công lao động giúp địa phương xây dựng các công trình dân sinh. Mặt trận xã, thôn còn vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng thiết chế văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước, nếp sống văn minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã vận hàng trăm triệu đồng ủng hộ các gia đình chính sách, các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa có hơn 400 hộ, hộ nghèo của thôn giảm chỉ còn 4 hộ.

Dịp này, Ủy ban MTTQVN xã Đại Nghĩa trao 5 suất quà cho 5 hộ nghèo của thôn. Đại diện lãnh đạo công ty VLXD Phan Ngọc Anh trao tặng 120 triệu đồng cho 4 hộ gia đình đặc biệt khó khăn sửa chữa lại nhà ở.

Duy Bình