Thanh tra tỉnh hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ( 2015 – 2020)

Sáng 29/6, Thanh tra tỉnh hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ( 2015 – 2020)  và sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, phát động phong trào thi đua toàn ngành một cách hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc ra. Các cụm thi đua, các tổ chức thanh tra trong ngành Thanh tra Quảng Nam đã tích cực tham gia, hưởng ứng, tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực tiễn các phong trào thi đua, qua đó đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc. Giai đoạn 2015 – 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã dành được nhiều phần thưởng cao quý như: 2 Huân chương lao động hạng Ba; 1 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ; 25 Bằng khen của Tổng Thanh tra và 8 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được công  nhận nhiều danh hiệu thi đua như: Tập thể lao động xuất sắc; Tập thể lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

LONG PHI – QUỐC THÀNH