Tết ấm tình yêu thương

Tết cũng là lúc mọi người xích lại gần nhau hơn và dành sự quan tâm đặc biệt hơn đến các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Phú Ninh, với sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội, một cái Tết ấm tình người, mang yêu thương đến với mọi nhà.