Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp

Sáng 13/11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp năm 2019.

 Tại đây, gần 70 nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp trên địa bàn huyện Thăng Bình được nghe các nội dung pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử; công tác cán bộ nữ và tình hình đội ngũ cán bộ nữ, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ, thực trạng cán bộ nữ, một số giải pháp và đề xuất kiến nghị; các kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử. Dịp này, cán bộ nữ quản lý của huyện Thăng Bình còn chia sẻ và thảo luận một số nội dung liên quan đến bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ tại địa phương, đơn vị mình.

MINH TÂN – GIANG BIÊN