Quảng Nam: tạm dừng đón bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 15/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê theo Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh.

Lý do: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường. Thời gian áp dụng: 18h00 ngày 15/8/2021 đến khi có thông báo mới.