Quảng Nam hưởng ứng ngày thế giới tôn vinh người hiến máu

Ngày 14/6: Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu năm 2019 với chủ đề: Hiến máu và phổ cập nội dung về truyền máu an toàn, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khoẻ toàn cầu và thông điệp: Máu an toàn cho mọi người. Năm 2019, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt 16.000 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu sống.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 58 đợt hiến máu, tiếp nhận được trên 15.700 đơn vị máu, đạt 105% chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu sử dụng máu, không xảy ra tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập  227 Câu lạc bộ hiến máu với hơn 7.800 thành viên. Hầu hết các câu lạc bộ hiến máu hoạt động có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động và sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Chủ đề năm nay cũng nhằm kêu gọi, khuyến khích thêm nhiều người trên khắp thế giới hãy tham gia hiến máu thường xuyên và tự nguyện để có thể xây dựng một nền móng vững chắc cho hệ thống máu dữ trữ quốc gia.

Năm 2019, toàn tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt 16.000 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu sống đáp ứng nhu cầu cần máu tại các bệnh viện trong tỉnh.

Viết Tuyên-Đại Quang