Quảng Nam có khoảng 400 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Sáng 12/11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

 Năm nay, thời tiết không thuận lợi và dịch bệnh, nhất là Dịch tả heo Châu Phi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt tốc độ phát triển thấp so với giai đoạn 2016-2020. Ước tính giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2019 đạt 13.688 tỷ đồng, tăng 0,75% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Nông nghiệp đạt 8.198 tỷ đồng, giảm 1,86%; Lâm nghiệp đạt 1.433 tỷ đồng, tăng 10,72%; Thủy sản đạt 4.057%, tăng 3,01%. Về xây dựng NTM, tính đến hết quý 3 năm 2019, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn toàn tỉnh là 14,36 tiêu chí mỗi xã, tăng 0,2 tiêu chí một xã so với năm 2018, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đã có 85 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt gần 42% số xã. Quảng Nam cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, đánh giá, công nhận, xếp hạng 3 – 4 sao cho 25 sản phẩm trong năm 2018.

Đến nay, có khoảng 400 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp bước đầu đạt được kết quả khá với 23 mô hình, dự án, hợp tác khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, chiếm trên 72% tổng số dự án khởi nghiệp.

Kim Ngân – Tấn Châu