Quảng Nam có 77 ca mắc Covid – 19

Từ ngày 25/7 đến ngày 11/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 77 ca mắc Covid – 19. Cụ thể: Hội An (21 ca); Duy Xuyên (19 ca); Điện Bàn (11 ca); Thăng Bình (11 ca); Đại Lộc (10 ca); Quế Sơn (02 ca); Tam Kỳ (02 ca); Tiên Phước (01 ca).