Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân họp giải quyết vướng mắc thu hồi đất, bồi thường thực hiện dự án Khu du lịch ven biển 5 sao Hội An – Holiday

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, bồi thường thực hiện dự án Khu du lịch ven biển 5 sao Hội An – Holiday, thuộc phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc.

Dự án Khu du lịch ven biển 5 sao Hội An – Holiday do Công ty Cổ phần đầu tư Hội An – Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, được quyết định giao, cho thuê đất tháng 7/2007. Quá trình triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường liên tục gặp vướng mắc. Theo UBND thành phố Hội An, dự án đến ngày 1/7/2014 chưa có quyết định thu hồi đất đối với từng hộ gia đình, cá nhân, và phương án bồi thường chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định của Luật Đất đai 2013, thành phố Hội An xét thấy không có cơ sở để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đấu tư dự án.

Trên cơ sở ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao UBND thành phố Hội An lập danh mục cần thu hồi đất, chuyển Sở Tài nguyên môi trường tổng hợp danh mục thu hồi đất đối với Dự án Khu du lịch ven biển 5 sao Hội An – Holiday và một số dự án có vướng mắc tương tự để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 9 tới. Ghi nhận quyết tâm, sự cầu thị của chủ đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch cho rằng, với hơn 3 nghìn mét vuông đất sạch, chủ đầu tư có thể xúc tiến việc đầu tư, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng với địa phương hỗ trợ thoả đáng để người dân di dời, tái định cư và ổn định cuộc sống.

Hiền Viên – Phúc Lâm