Núi Thành: phấn đấu đánh bắt hơn 46000 tấn hải sản

Kể từ sau Tết Tân Sửu, ngư dân ở huyện Núi Thành đã ra khơi đánh bắt hải sản trong niềm vui mừng phấn khởi, phấn đấu đánh bắt hơn 46.000 tấn hải sản các loại trong năm 2021 này.