Nông Sơn tập huấn rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Sáng 24/9, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2019.

Tại hội nghị, học viên được nghe truyền đạt các nội dung về điều kiện, quy trình rà soát định kỳ, thường xuyên hàng năm để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn sử dụng các mẫu phiếu, lập biểu tổng hợp thông kê, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương… UBND huyện cũng đã công bố Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo, thông báo phân công các thành viên Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2019. Đây là dịp để cán bộ làm công tác đều tra rà soát ở cơ sở cập nhật các thông tin cần thiết để thực hiện chuẩn xác việc thống kê, xác định tình hình diễn biến về hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện năm 2019 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2020. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 bắt đầu từ ngày 25/9  và kết thúc vào ngày 30/11/2019.

Minh Thông