Kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố Tam Kỳ

Sáng 18/1, Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Uỷ viên UBND thành phố và chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, Uỷ viên UBND thành phố và chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Trần Trung Hậu- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Trường Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung các chức danh.

Ông Trần Đình Đức – Trưởng phòng Quản lý đô thị và ông Nguyễn Quang Tuấn- Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch được bầu chức danh Uỷ viên UBND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Đặng Thị Phú Hoa – Phó Chủ tịch HĐND, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dương Oanh-Trần Chiến