Kiểm tra công tác đối ngoại tuyến biên giới Nam Giang

Tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, ngày 9/7 Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông có buổi làm việc với lãnh đạo đồn Biên Phòng Cửa khẩu Nam Giang và đồn Biên phòng LaÊ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam về công tác thông tin đối ngoại. Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đồn Biên phòng đã báo cáo một số kết quả đạt được trong công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn biên giới huyện Nam Giang. Theo đó, trong thời gian qua các đồn Biên phòng đã tổ chức kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 533 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào). Thường xuyên duy trì, trao đổi thông tin, thông báo tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức tuần tra song phương mỗi quý một lần. Mỗi tháng tổ chức giao ban, trao đổi tình hình với lực lượng Công an, Hải quan cửa khẩu Đắc Tà Oọc. Tích cực tham mưu cho UBND huyện Nam Giang tổ chức giao ban công tác quốc phòng, an ninh biên giới với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào). Duy trì tốt chủ trương kết nghĩa Bản – Bản 2 bên biên giới góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống hữu nghị Việt – Lào.

Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, trong thời gian tới Cục thông tin đối ngoại sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan bỗ sung và có hướng chỉ đạo sát hơn với tình hình thực tế về công tác đối ngoại tại các địa phương.

Huỳnh Chín