Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác cải chính

Sáng 21/9, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác cải chính cho 120 học viên là cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tich UBND các xã, phường, thị trấn.

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, năm nay, Sở Nội vụ tổ chức 04 lớp, trong đó 01 lớp dành cho công chức cấp huyện và 03 lớp dành cho cán bộ cấp xã liên quan đến Kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa nhấn mạnh: mục tiêu quan trọng cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn tới là xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Chỉ số hiệu quả và Quản trị hành chính công cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính.

Trong thời gian 3 ngày, lớp tập huấn sẽ triển khai các chuyên đề, gồm:  Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và nội dung cơ bản chính quyền điện tử cấp tỉnh; Kỹ năng khảo sát sự hài lòng người dân tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã; Kỹ năng tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chung tay thực hiện cải cách hành chính; Một số nội dung về văn hóa công vụ trong hoạt động thực thi nhiệm vụ và giải pháp thực hiện văn hóa công vụ trong công tác cải cách hành chính; Áp dụng pháp luật trong cải cách hành chính nhà nước; Hướng dẫn, triển khai một số nội dung về công tác cải cách hành chính cấp huyện và xã.

Xuân Hiếu – Trần Chiến