Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 01/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 287/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, yêu cầu Tiểu ban Điều trị cần tập trung triển khai thực hiện khẩn trương một số nội dung công việc trọng tâm như sau:

1. Thực hiện phương châm: tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị những ca dương tính nặng vượt khả năng của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

2. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận, điều trị cho tất cả bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Các bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam…) tích cực phối hợp hỗ trợ con người, trang thiết bị y tế và nhận các bệnh nhân không phải dương tính với Covid-19 từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam về điều trị tại đơn vị mình khi có yêu cầu.

4. Giao Trưởng Tiểu ban Điều trị chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban Điều trị và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Tiểu ban Điều trị; Trưởng Tiểu ban Điều trị phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phù hợp với tình hình dịch bệnh (dự kiến tình huống xấu nhất có thể xảy ra); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thành viên nào không phối hợp, thiếu tích cực trong triển khai nhiệm vụ được giao phải báo ngay UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Tiểu ban Điều trị phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Giám sát trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo ngay kết quả xét nghiệm các ca bệnh nghi dương tính với Covid-19 cho Trưởng Tiểu ban Điều trị, các cơ sở y tế có liên quan và những người có trách nhiệm ở địa phương để triển khai các biện pháp điều trị, truy vết, cách ly phòng, chống dịch kịp thời, đúng quy định, cần tránh để lộ thông tin, dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ, kỳ thị trong cộng đồng.

6. Sở Y tế thành lập ngay Đội phản ứng nhanh về công tác điều trị, Hồi sức cấp cứu; mời các chuyên gia Trung ương về tập huấn; hỗ trợ tối đa vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ… cho các đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19.

7. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khẩn trương khảo sát, chọn nơi ở, nghỉ ngơi cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, của Trung ương, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tăng cường đến để điều trị bệnh nhân Covid-19.

8. Đối với những bệnh nhân (âm tính với Covid-19) đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành phố Đà Nẵng đưa về tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều trị: đề nghị các bệnh viện dự kiến tiếp nhận xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết và lập danh sách từng trường hợp bệnh nhân cụ thể gửi Sở Y tế kiểm tra, thẩm định kỹ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.