Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2768 triển khai toàn tỉnh thực hiện hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh”.

UBND tỉnh xác định việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu. Các ngành chức năng và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức tổng dọn vệ sinh đường phố, ngõ hẻm, cơ quan, trường học, các chợ… tạo thành đợt hoạt động cao điểm hưởng ứng thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường… Cùng với giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

LONG PHI