Họp Ban bầu cử số 3

Ban bầu cử ĐBQH khoá XV, đơn vị bầu cử số 3 vừa tổ chức họp phiên nhằm triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì phiên họp.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 6 địa phương là thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phú Ninh với số đại biểu được bầu là 2. Trong thời gian qua, các huyện, thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan về bầu cử tại các khu vực trung tâm, trên các tuyến đường và các khu vực dự kiến bỏ phiếu theo hướng dẫn của tỉnh Quảng Nam. Đến thời điểm này, Ban Bầu cử số 3 chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, tình hình xã hội, nhân dân và cử tri ổn định, không phát sinh về điểm nóng, phức tạp về bầu cử. Các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử, duy trì nghiêm chế độ thông tin báo cáo, tiếp nhận và cấp phát tài liệu về công tác bầu cử theo đúng quy định. Các huyện, thành phố và các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã ấn định và phê chuẩn khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử theo đúng quy định. Dự kiến tổng số cử tri các huyện, thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 là 842.330 cử tri trên 79 đơn vị hành chính cấp xã; có 69 Ban bầu cử cấp huyện, 480 Ban bầu cử cấp xã, 507 khu vực bỏ phiếu và 507 tổ bầu cử các huyện, thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Trưởng Ban bầu cử số 3 đề nghị các thành viên trong Ban tiếp tục bám sát 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công.

Dương Oanh – Quốc Thành – Huyền Trang