Hơn 207 nghìn tỷ đồng dành cho chính sách tín dụng giảm nghèo

Sáng 23.9, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị; điểm cầu Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì.

Hội nghị trực tiếp toàn quốc về chính sách tín dụng giảm nghèo được tổ chức vào sáng nay. Ảnh: D.L
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: D.L

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 31.8.2019, tổng nguồn vốn dành cho chính sách tín dụng giảm nghèo đạt 207.708 tỷ đồng, tăng hơn 63 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2015. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng. Nguồn vốn được dùng thực hiện các chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay đối với người dân vùng khó khăn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, tín dụng dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình tín dụng trên đã hỗ trợ, giúp cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên làm ăn, thoát nghèo bền vững hơn.

Nguồn vốn được ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hơn 1,4 triệu hộ vượt ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 775 nghìn lao động, giúp gần 200 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và hỗ trợ xây dựng hơn 108 nghìn nhà ở cho hộ nghèo. Chính sách tín dụng dành cho giảm nghèo đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc từ 8,23% (cuối năm 2015) xuống còn 5,23% (cuối năm 2018).

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh là 0,75%. Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cho vay thông qua các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn, đến nay đã có 10.956 điểm giao dịch xã và thành lập 178.896 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Nguồn: baoquangnam.vn