Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2019

Sáng 13/1, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2019, cơ quan thuế quản lý thu ngân sách đạt 1.276.219 tỷ đồng, vượt trên 9% dự toán, tăng hơn 11% so với năm 2018. 63/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh.

Kết quả thu 2019 là hiệu ứng từ những nỗ lực triển khai hiệu quả chức năng quản lý thuế, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách thuế mới, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, kiểm soát chặc chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thu hồi nợ đọng, góp phần đảm bảo nguồn lực cho phát triển KTXH theo đúng chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Song hành với nhiệm vụ thu, tiếp tục cải cách, ứng dụng công nghệ thong tin hiện đại hoá hệ thống thuế, nổi bật trong nhiệm vụ công tác của Ngành là việc tiến hành cải cách, sắp xếp bộ máy hành chính. Theo đó, Tổng cục đã tiến hành giải thể 27 đầu mối cấp hòng, tương ứng mức giảm 27 trưởng phòng và tương đương, giảm 56 phó trưởng phòng. Cục thuế tại các địa phương cũng đã giảm 58 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 58 trưởng phòng và tương đương. Hệ thống khai thuế điện tử hiện đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc; trên 99,86% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng kê khai thuế qua mạng 99,49% doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế.

Hiền Viên – Trần Đức