Hội nghị triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Sáng 24/9, Sở Y tế Quảng Nam đã tổ chức hội nghị triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và lễ ký cam kết “ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa”. Có 41 đơn vị y tế trực thuộc Sở về ký cam kết này.

Để làm được điều này, ngành Y tế Quảng Nam phải tăng cường triển khai các giải pháp cụ thể trong quản lí, xử lý chất thải và phế liệu các cơ sở y tế, trong đó tập trung vào chất thải nhựa. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong ngành Y tế, sự phối hợp tham gia của người bệnh, người nhà bệnh nhân, các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa một lần, túi ni lông khó phân huỷ, quản lí, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lí chất thải nhựa trong các cơ sở y tế. Thực hiện đúng chỉ định dùng thuốc, tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống nếu có thể, sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hoá chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường. Tại hội nghị, 41 đơn vị cơ sở y tế thuộc Sở Y tế đã ký cam kết “ Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa”.

Ly Lan – Trung Hiếu