Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

Sáng 11/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Uỷ Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; đại diện các Sở, Ban, Ngành, các địa phương trong tỉnh.

Năm 2020, với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, ngành tuyên giáo chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần chuyển tải chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, định hướng tư tưởng chính trị, nâng cao dân trí. Theo đó, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy ban hành 251 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực; tích cực tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, hướng dẫn trang trí các dịp lễ khánh tiết, biên soạn các ấn phẩm phục vụ đại hội, tổ chức các hoạt động báo chí, tham mưu quán triệt, học tập đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đặt ra nhiều cơ hội thách thức đối với ngành tuyên giáo trong công tác tuyên truyền của tỉnh. Vấn đề xây dựng sức đề kháng trong hệ thống chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên cũng được Phó Bí thư đặt ra đối với ngành tuyên giáo nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền của phóng viên, báo chí, văn nghệ sỹ cũng được Phó Bí thư quan tâm đề cập tại hội nghị.Tại hội nghị, Ban tuyên giáo huyên ủy Nông Sơn vinh dự nhận cờ thi đua dẫn đầu cụm miền núi; Ban Tuyên giáo huyện ủy Duy Xuyên nhận cờ thi đua dẫn đầu cụm đồng bằng; 5 tập thể cấp tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ngọc Trang – Phúc Lâm