Hỗ trợ phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Thời gian qua, việc quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, lập nghiệp hoặc khởi nghiệp đang được các cấp Hội phụ nữ ở thành phố Hội An đặc biệt chú trọng. Từ cách làm này, nhiều phụ nữ đã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Lê Hiền – Minh Anh