Hỗ trợ 800 triệu đồng xây dựng nhà tạm

Từ nguồn hỗ trợ của Ban Cứu trợ Trung ương, Mặt trận tỉnh phân bổ 800 triệu đồng để xây dựng 20 ngôi nhà ở tại các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang và Nam Trà My.

Theo đó , mỗi huyện 5 nhà, mỗi nhà 40 triệu đồng. Được biết, từ số tiền hỗ trợ của tỉnh, Mặt  trận cơ sở sẽ vận động gia đình, tộc họ, bà con hàng xóm hỗ trợ thêm để xây dựng nhà và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Các hộ thụ hưởng nguồn quỹ đợt này là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

LONG PHI