HĐND huyện Quế Sơn  thông qua Đề án thành lập xã Quế Mỹ

Chiều ngày 18/9, HĐND huyện Quế Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm thông qua Đề án thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở hợp nhất xã Quế Cường và xã Phú Thọ.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện thống nhất biểu quyết thông qua Đề án thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quế Cường (diện tích 12,34 km2; dân số 3.947 người) và xã Phú Thọ (diện tích 27,11 km2; dân số 5.483 người). Việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính xã Quế Cường và xã Phú Thọ được huyện Quế Sơn thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, được nhân dân đồng thuận cao. Sau khi thành lập, phía đông xã Quế Mỹ giáp với xã Hương An; phía tây giáp với xã Quế Thuận; phía bắc giáp xã Quế Phú, Quế Xuân 2, Quế Hiệp; phía nam giáp huyện Thăng Bình. Trụ sở làm việc của xã mới, trước mắt sử dụng cả hai trụ sở làm việc của xã Quế Cường và Phú Thọ. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt thôn… vẫn sử dụng nguyên trạng ở hai xã như hiện nay.

Duy Thái