Gần 200 tỷ đồng đã đến với 4 nhóm người dân trong gói an sinh

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH, tính đến chiều ngày 25.5, 18/18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh về chi trả cho người dân được thụ hưởng trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh, các địa phương đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm, gồm: người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, người trong danh sách hộ nghèo và người trong danh sách hộ cận nghèo. Về tình hình hỗ trợ tiền cho người dân, tính đến hết ngày 25/5, Quảng Nam đã phê duyệt danh sách hơn 204 nghìn người của 4 nhóm đối tượng đầu tiên nhận hỗ trợ của gói an sinh 62.000 tỷ đồng, tổng kinh phí được phê duyệt hơn 238,7 tỉ đồng. Số người đã nhận hỗ trợ đến hết ngày 25.5 là hơn 155.800 người với tổng kinh phí trên 197 tỉ đồng. Số người đã được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ là trên 49 nghìn người với tổng kinh phí trên 41,6 tỉ đồng. Sở LĐ-TB&XH cho biết, dự kiến những người đã có trong danh sách phê duyệt các địa phương sẽ được hoàn thành hỗ trợ tiền đến hết ngày 30/5/2020.

Xuân Thịnh