Duy Xuyên 6.880 hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi

Sáng 12/6, hội nông dân huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2019.

Toàn huyện Duy Xuyên có 6.880 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp trung ương 13 hộ, cấp tỉnh 278 hộ. Giai đoạn 2014-2019, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 4.000 hộ vay trên 100 tỷ đồng, cho 400 hộ vay 6 tỷ đồng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, 537 hộ vay 10 tỷ đồng cho 20 dự án của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần giúp nông dân phát triển kinh tế tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, Hội nông dân huyện Duy Xuyên trao giấy chứng nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện cho 1904 hộ, UBND huyện Duy Xuyên cũng tặng giấy khen cho 14 hộ nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2019.

Tuyết Mai