Đồng bào Đông Giang kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp. Trong những ngày qua, nhân dân cả nước hướng về sự kiện trọng đại của đất với niềm tự hào và kỳ vọng rất lớn. Cán bộ, đảng viên, người có uy tín đang công tác, sinh sống ở vùng cao Đông Giang kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đồng thời có thêm nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào vùng cao.