Đẩy mạnh diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn Quảng Nam

Hiện nay, nhiều diện tích đất ven sông suối, ao hồ, đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh đang bị cây Mai Dương xâm lấn và phát triển mạnh, tác động xấu đến các loài sinh vật cũng như hệ sinh thái đặc thù của địa phương.

HÌNH: Thời gian qua Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với các địa phương tổ chức diệt trừ cây Mai Dương tại các địa điểm bị xâm lấn. Xây dựng tờ rơi “ Hướng dẫn diệt trừ cây Mai Dương” với số lượng hơn 20.000 tờ để cấp phát, phổ biến đến các địa phương; cùng với đó tổ chức tập huấn, hướng dẫn phương pháp diệt trừ cây Mai Dương. Vào đầu vụ sản xuất trong năm, Sở NN&PTNT đều ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát, diệt trừ cây Mai Dương để bảo vệ sản xuất. Tuy nhiên, loại cây ngoại lai này vẫn có xu hướng tiếp tục phát tán, xâm lấn các loại cây trồng khác. Vì thế, thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện diệt trừ cây mai dương một cách có hiệu quả, bảo vệ sinh thái và sản xuất cho người dân. Sở TN&MT thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả thực hiện, tổng hợp các đề xuất, khó khăn, tham mưu giải quyết theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại chỉ thị số 25 về ngăn ngừa, kiểm soát và tổ chức diệt trừ cây Mai Dương.

THANH HẢI – LONG PHI