Đảng bộ huyện Núi Thành đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 29/6, Đảng bộ huyện Núi Thành long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội được Tỉnh ủy Quảng Nam chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho khối địa phương cấp huyện. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình – Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; Vũ Ngọc Hoàng – Nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Ngọc Quang – Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca – Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN. Đại hội cũng có sự tham gia của đoàn đại biểu Ban Bí thư TƯ Đảng, đại diện Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng 297 đại biểu đại diện cho hơn 5000 đảng viên huyện Núi Thành.

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, tạo tiền đề cho giai đoạn chuyển mình trong những năm tới. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao và phát triển toàn diện, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt cao và chiếm tỉ trọng lớn của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 49.196 tỉ đồng, tăng bình quân hơn 14%/năm, chiếm tỉ trọng gần 44% toàn tỉnh. Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư khang trang, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển nông thôn trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Đến nay, có 181 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng mức đầu tư trên 46 nghìn tỷ đồng. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Văn hóa – xã hội phát triển khá toàn diện; an sinh xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1,92%, tỉ lệ hộ cận nghèo còn còn 1,85%. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị – xã hội và trật tự an toàn trên địa bàn huyện. Đảng bộ huyện Núi Thành xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025. là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cấp đơn vị hành chính thành thị xã; phát triển đô thị theo hướng hiện đại”.

Kim Ngân – Xuân Hiếu