Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738 triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo chí in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Theo đó, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng định hướng, phương án và lộ trình quy hoạch báo chí.

Trước ngày 31.12.2019, địa phương đã hoành thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ Thông tin và truyền thông. Trước ngày 31.12.2019, địa phương có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp, đề nghị có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ Thông tin và truyền thông. Trước ngày 31.12.2019, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo) gửi Bộ Thông tin và truyền thông. Chậm nhất đến 30.6.2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *