5/7 nhóm dự án vùng Đông đang triển khai thực hiện đạt kết quả

Nhờ hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, kết nối các địa phương ven biển, trong giai đoạn 2015 – 2020, Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam của tỉnh, bước đầu các nhóm dự án đã hình thành, phát huy hiệu quả tích cực.

Đến nay, đã có 5/7 nhóm dự án đang triển khai thực hiện đạt kết quả tốt như: Nhóm dự án Khí – Điện và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí; Nhóm dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai. Cùng với đó 2/7 nhóm dự án đang xúc tiến đầu tư và lập thủ tục chuẩn bị đầu tư. Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục được tập trung đầu tư hạ tầng và thu hút nhiều dự án, đóng góp bình quân 65% tổng thu ngân sách tỉnh, nổi bật là Khu liên hợp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực; là một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cảng hàng không Chu Lai đã được điều chỉnh quy hoạch và ngày càng phát huy hiệu quả; Cảng biển Chu Lai quy hoạch là cảng biển loại I và tiếp tục được đầu tư, đảm bảo tiếp nhận các tàu vận tải quốc tế có trọng tải lớn. Những dự án trọng điểm này khi được đầu tư, phát huy hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam.

LONG PHI