31 đơn vị, địa phương xếp hạng tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 52 phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2019. Có 31/39 đơn vị, địa phương được xếp hạng tốt.

Theo đó, toàn bộ 20 sở ban ngành của tỉnh đều được xếp loại tốt. Trong đó, Sở Giao thông vận tải đạt cao nhất với 99,5 điểm và thấp nhất là Ban Dân tộc tỉnh với 80 điểm. Về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của UBND các huyện, thị xã, thành phố, có 11 địa phương được xếp loại tốt; các địa phương còn lại xếp loại khá. Hội An đạt điểm cao nhất với 93 điểm. Nội dung đánh giá dựa vào 5 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật CNTT và an toàn thông tin; ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; nguồn nhân lực CNTT; môi trường tổ chức và chính sách.

LONG PHI