Nhiếp ảnh Quảng Nam – tiếp nối những mùa vàng (25-5-2019)