Nghệ sĩ Thu Hương và khúc tâm tình xứ Quảng (24-2-2019)