Môn Hóa học (Ôn tập: Giải đề số 02 (t2), 9h30 ngày 28-6)