Lịch phát sóng: LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2022 (TỪ 16.5.2022 – 22.5.2022)

Thứ Hai ngày 16.5.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay
6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Trang địa phương Duy Xuyên
7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Âm nhạc cổ truyền
9h45: Quang Nam news PL, Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Văn hóa xã hội
11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
13h45: Phổ biến giáo dục pháp luật PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
16h30: Trang địa phương Tây Giang, Dự báo thời tiết
17h00: Những bài ca đi cùng năm tháng PL
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Quang Nam News PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết
19h00: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng PL
19h15: Nông thôn mới PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Thứ Ba ngày 17.5.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Thanh niên
6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
7h15: Nông nghiệp và nông thôn PL
7h30: Ca nhạc tổng hợp
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Dân ca bài chòi
9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút
9h45: Sắc màu phái đẹp PL, Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Tài nguyên & môi trường
11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
13h30: Kiến thức cuộc sống
13h45: Thế giới muôn màu
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết
14h15: Dân ca bài chòi PL
14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
16h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL, Dự báo thời tiết
16h45: Nông nghiệp và nông thôn PL
17h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Sắc màu phái đẹp PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối , Dự báo thời tiết
19h00: Bảo hiểm xã hội
19h15: Văn hóa xã hội PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
20h30: Dân ca bài chòi 30 phút PL
21h00: Nhịp điệu cuộc sống PL
21h15: Thế giới muôn màu PL
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Thứ Tư ngày 18.5.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Lao động và công đoàn
5h50: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Trang địa phương Bắc Trà My
7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Âm nhạc cổ truyền
9h45: Đất và người xứ Quảng PL
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Dân tộc & miền núi
11h30: Thế trận lòng dân PL
11h45: Chi trả dịch vụ môi trường rừng PL
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
13h30: Kiến thức cuộc sống
13h45: Thế giới muôn màu PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Trang địa phương Bắc Trà My PL
17h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Lao động và công đoàn
17h50: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
19h00: Thanh niên PL
19h15: Tài nguyên & môi trường PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Thứ Năm ngày 19.5.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: An ninh Quảng Nam
6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Bác Hồ trong trái tim đồng bào vùng cao Quảng Nam PL
7h30: Ca nhạc tổng hợp
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Âm nhạc cổ truyền
9h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Nông nghiệp & nông thôn
11h30: Ca nhạc quốc tế
11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
13h30: Kiến thức cuộc sống
13h45: Thế giới muôn màu
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Bác Hồ trong trái tim đồng bào vùng cao Quảng Nam PL, Dự báo thời tiết
17h00: Ca nhạc quốc tế PL
17h15: Văn hoá văn nghệ miền núi PL
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
19h00: Lao động và công đoàn
19h05: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
19h15: Dân tộc & miền núi PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Thứ Sáu ngày 20.5.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Quốc phòng toàn dân
6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Ca nhạc quốc tế PL
7h15: Văn hóa, văn nghệ miền núi PL
7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Âm nhạc cổ truyền
9h45: Kinh tế, Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Pháp luật và đời sống
11h30: Thế giới muôn màu
11h45: Kiến thức cuộc sống
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
13h45: Nông nghiệp và nông thôn PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Ca nhạc quốc tế PL
16h45: Văn hóa, văn nghệ miền núi PL
17h00: Thế giới muôn màu PL
17h15: Kiến thức cuộc sống PL
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Nhịp điệu cuộc sống PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
19h00: Báo giờ, An ninh Quảng Nam PL
19h15: Nông nghiệp và nông thôn PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Thứ Bảy ngày 21.5.2022
5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h40: Biển đảo quê hương
5h45: Bảo hiểm xã hội PL
6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Ca nhạc quốc tế PL
7h15: Pháp luật và đời sống PL
7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Dân ca bài chòi
9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút
9h45: Sắc màu phái đẹp, Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài
11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
13h30: Thế giới muôn màu PL
13h45: Kiến thức cuộc sống PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Dân ca bài chòi PL
14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Tiếng hát đất Quảng, Dự báo thời tiết
17h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Sắc màu phái đẹp PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
19h00: Quốc phòng toàn dân PL
19h15: Nhịp điệu cuộc sống PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
20h30: Hộp thư Cộng tác viên
20h35: Biển đảo quê hương PL
20h45: Sắc màu phái đẹp
21h00: Dân ca bài chòi
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Chủ nhật ngày 22.5.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Đất và người xứ Quảng PL
6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL
7h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút
8h30: Thế giới tuần qua
8h45: Âm nhạc cổ truyền
9h45: Quang Nam News, Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Chương trình tiếng Cơ tu
11h30: Tiếng hát đất Quảng PL
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Quà tặng âm nhạc PL
13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
15h15: Thế giới tuần qua PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết
17h00: Tiếng hát đất Quảng PL
17h30: Thế giới tuần qua PL
17h45: Quang Nam News PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo
19h00: Văn hóa xã hội PL
19h15: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài PL
19h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút PL
20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
21h30: Thế giới tuần qua PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)