Lịch phát sóng: LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2022 (TỪ 21.3.2022 – 27.3.2022)

Thứ Hai ngày 21.3.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay

6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Trang địa phương Nam Trà My

7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45: Quang Nam news PL, Dự báo thời tiết

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Văn hóa xã hội

11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp PL

13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

13h45: Phổ biến giáo dục pháp luật PL

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp PL

16h30: Trang địa phương Nam Trà My, Dự báo thời tiết

17h00: Những bài ca đi cùng năm tháng PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Quang Nam News PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết

19h00: Biển đảo quê hương

19h15: Kinh tế PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

 

 

Thứ Ba ngày 22.3.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Thanh niên

6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

7h15: Nông nghiệp và nông thôn PL

7h30: Ca nhạc tổng hợp

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Dân ca bài chòi

9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút

9h45: Sắc màu phái đẹp PL, Dự báo thời tiết

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Tài nguyên & môi trường

11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp PL

13h30: Kiến thức cuộc sống

13h45: Thế giới muôn màu

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết

14h15: Dân ca bài chòi PL

14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp PL

16h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL, Dự báo thời tiết

16h45: Nông nghiệp và nông thôn PL

17h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Sắc màu phái đẹp PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối , Dự báo thời tiết

19h00: Đảng trong cuộc sống hôm nay

19h15: Tài nguyên và môi trường

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Dân ca bài chòi 30 phút PL

21h00: Kinh tế PL

21h15: Thế giới muôn màu PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

 

 

 

 

Thứ Tư ngày 23.3.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Lao động và công đoàn

5h50: Giảm nghèo đa chiều

6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Kinh tế PL

7h15: Thanh niên

7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45:             Đất và người xứ Quảng PL

10h00:           Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Dân tộc & miền núi

11h30:           Thế trận lòng dân

11h45: Bảo hiểm xã hội PL

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30: Kiến thức cuộc sống

13h45: Thế giới muôn màu PL

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30: Bảo hiểm xã hội PL, Dự báo thời tiết

16h45: Biển đảo quê hương

17h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Lao động và công đoàn

17h50: Giảm nghèo đa chiều

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00: Thanh niên PL

19h15: Tài nguyên & môi trường PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Năm ngày 24.3.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: An ninh Quảng Nam

6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL

7h30: Ca nhạc tổng hợp

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL

10h00: Chào ngày mới PL  

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Nông nghiệp & nông thôn

11h30: Ca nhạc quốc tế

11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30: Kiến thức cuộc sống

13h45: Thế giới muôn màu

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết

17h00: Ca nhạc quốc tế PL

17h15: Văn hoá văn nghệ miền núi PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00: Lao động và công đoàn PL

19h05: Giảm nghèo đa chiều PL

19h15: Dân tộc & miền núi PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Sáu ngày 25.3.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Quốc phòng toàn dân

6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Ca nhạc quốc tế PL

7h15: Văn hóa, văn nghệ miền núi PL

7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45: Nhịp điệu cuộc sống; Dự báo thời tiết

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Pháp luật và đời sống

11h30: Thế giới muôn màu

11h45: Kiến thức cuộc sống

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

13h45: Nông nghiệp và nông thôn PL

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30: Kinh tế PL, Dự báo thời tiết

17h00: Thế giới muôn màu PL

17h15: Kiến thức cuộc sống PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Nhịp điệu cuộc sống PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00: Báo giờ, An ninh Quảng Nam PL

19h15: Nông nghiệp và nông thôn PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Bảy ngày 26.3.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h35: Nông thôn mới

5h45: Chuyển đổi số

6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Ca nhạc quốc tế PL

7h15: Pháp luật và đời sống PL

7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Dân ca bài chòi

9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút

9h45: Sắc màu phái đẹp, Dự báo thời tiết

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Phổ biến giáo dục pháp luật

11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30: Thế giới muôn màu PL

13h45: Kiến thức cuộc sống PL

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Dân ca bài chòi PL

14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30: Tiếng hát đất Quảng, Dự báo thời tiết

17h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Sắc màu phái đẹp PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00: Quốc phòng toàn dân PL

19h15: Nhịp điệu cuộc sống PL

19h30: Nông thôn mới

19h40: Hộp thư cộng tác viên

19h45: Sắc màu phái đẹp

20h00: Quảng bá

20h05: Trực tiếp VOV1 – Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

 

Chủ nhật ngày 27.3.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng

6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL

7h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút

8h30: Thế giới tuần qua

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45: Quang Nam News, Dự báo thời tiết

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Chương trình tiếng Cơ tu

11h30: Tiếng hát đất Quảng PL

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Quà tặng âm nhạc PL

13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Thế giới tuần qua PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết

17h00: Tiếng hát đất Quảng PL

17h30: Thế giới tuần qua PL

17h45: Quang Nam News PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo

19h00: Văn hóa xã hội

19h15: Phổ biến giáo dục pháp luật PL

19h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Thế giới tuần qua PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)