Lịch phát sóng: CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 25/4 ĐẾN 1/5/2022

Thứ hai ngày 25/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 14
8h00: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 13
9h45: Bạn có biết: Gỏi hàu sốt Thái
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Air Supply
10h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 15
12h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 2
13h15: Xây dựng nông thôn mới
13h30: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Tạp chí thiếu nhi: Tam Kỳ – thành phố xanh
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Giới thiệu một số giọng ca nhi đồng thành phố Tam Kỳ
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 15
15h50: Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Quê hương ba miền
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 8
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 14
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Tài nguyên và môi trường
20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 25
20h50: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 31
21h40: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 89)
Thứ ba ngày 26/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 15
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Cải cách hành chính
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 14
9h45: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
10h00: Ca nhạc: Ngẫu hứng giao duyên
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 16
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 25
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 89)
13h40: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Air Supply
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 8
14h45: Tài nguyên và môi trường
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 16
15h50: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 9
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 15
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 26
20h50: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 32
21h40: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
21h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 90)
Thứ tư ngày 27/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 16
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 15

9h45: Tạp chí Thiếu nhi: Tam Kỳ – đô thị xanh
10h00: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 2
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 32
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 17
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 26
13h10: Tài nguyên và môi trường
13h25: Ca nhạc: Ngẫu hứng giao duyên
13h45: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 9
14h45: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 17
15h50: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Air Supply
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 10
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 16
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Phim tài liệu: Hiệp Đức – vẻ vang một vùng đất
20h10: Tinh hoa Sâm Việt
20h15: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 27
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 1
21h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
22h00: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Giai điệu Bolero

Thứ năm ngày 28/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Tinh hoa Sâm Việt
7h00: Phim tài liệu: Hiệp Đức – vẻ vang một vùng đất
7h30: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 17
8h15: Quốc phòng toàn dân
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 16
9h45: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
10h00: Ca nhạc: Quảng Nam quê hương tôi
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 18
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 27
13h10: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
13h25: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 2
13h45: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 10
14h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 18
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
16h05: Ca nhạc: Ngẫu hứng giao duyên
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 11
16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 17
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
18h10: An ninh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT

19h00: Thời sự VTV
19h45: THTT Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Hiệp Đức
21h35: Đại biểu dân cử với cử tri
21h50: Chuyên đề tiếng Anh
22h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Giai điệu Bolero
22h50: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 1

 

Thứ sáu ngày 29/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung- Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 18
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 17
9h45: Chuyên đề tiếng Anh
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca thống nhất
10h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 19
12h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 4
13h10: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
13h25: Ca nhạc: Quảng Nam quê hương tôi
13h45: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 11
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 19
15h50: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h05: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 2
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 12
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 18
17h45: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 28
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 2
21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Thể thao trong ngày
22h05: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 2
Thứ bảy ngày 30/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6h50: Phim tài liệu: Hiệp Đức – vẻ vang một vùng đất
7h15: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
7h30: Tiếp sóng THTT Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ – thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
10h00: Tiếng hát đất Quảng: Bài ca quê hương
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 20
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 28
13h15: Chuyên đề tiếng Anh
13h30: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca thống nhất
13h50: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 12

14h45: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 20
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Quảng Nam quê hương tôi
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 13
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 19
17h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h00: Truyền hình Nhân đạo
18h10: Xây dựng nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: HOIAN’ D’OR – Nối miền Di sản
22h00: Cho ngày mai tươi sáng
22h15: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
22h20: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Giai điệu Bolero
Chủ nhật ngày 1/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Cho ngày mai tươi sáng
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Truyền hình Nhân đạo
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 20
8h00: Xây dựng nông thôn mới
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 19
9h45: Kiến thức cuộc sống: Hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Chuyện nhà Sung Túc – tập 1

11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 21
12h25: Phim truyện Việt Nam: Chuyện nhà Sung Túc – tập 2
13h10: Truyền hình Nhân đạo
13h25: Ca nhạc: Đất nước trọn niềm vui
13h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 13
14h45: Cho ngày mai tươi sáng
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 21
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca thống nhất
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Giới thiệu một số giọng ca nhi đồng thành phố Tam Kỳ
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 20
17h45: Phổ biến giáo dục pháp luật
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Giới thiệu sản phẩm Ocop Quảng Nam
20h00: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 29
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 3
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Bài ca quê hương
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 3