TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 30/6/2020

TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

 

Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày, riêng các ngày 21 – 25/6 có nắng nóng gay gắt.

Một số đặc trưng khí tượng xảy ra trong đợt nắng nóng như sau: Nhiệt độ tối cao ngày tại Tam Kỳ, đại diện vùng đồng bằng lên đến 38.0 độ C (ngày 23/6) và độ ẩm thấp nhất xuống 46% (ngày 26/6); Nhiệt độ cao nhất ngày tại Bắc Trà My, đại diện vùng núi lên đến 37.5 độ C (ngày 24/6) và độ ấm thấp nhất 47% (ngày 18/6).

Dự báo, từ ngày mai (01/7) nắng nóng giảm dần về cường độ và phạm vi ảnh hưởng, nền nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm từ 1 – 3 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 – 34 độ C.

Đây là tin cuối cùng về đợt nắng nóng này.